Новини

Новини

Зелена отговорност: Победа и Екопак заедно в полза на природата

Събирай разделно - има смисъл! - под този надслов "Победа" и Екопак стартират съвместна кампания в полза на природата. Целта на кампанията е повишаване на осведомеността и отговорността на гражданите по опазване на околната среда. 

Какви са параметрите на кампанията?

  • Спестяване на природни ресурси. Разделното събиране на отпадъци би могло да доведе до понижаване на потреблението на енергия и суровини от 70 до 90%, спестявайки ценни природни ресурси - всеки тон рециклирана хартия спасява 13 дървета от изсичане, а електричеството на едно българско домакинство за цели две години може да се осигури от рециклирането на един тон пластмаса. Рециклирането на един буркан от старо сладко или компот ви осигуряват 4 часа осветление или 25 минути работа с компютър.
  • Намаляване депонираните отпадъци в депата за отпадъци.
  • Намаляване замърсяването на околната среда – по-малко емисии СО2, по-чист въздух, вода и почва;
  • Грижа за здравето на всеки човек.
  • Всеки потребител закупувайки си опакован продукт, обозначен със знака за разделно събиране, заплаща такса за неговото разделно събиране и рециклиране. (Съгласно българското законодателлство, производителите или вносителите, които пускат на пазара на Република България продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци или т.к. наречените отпадъци от опаковки, заплащат „продуктова такса“. „Продуктовата такса“ е включена в продажната цена на продуктите, пуснати на пазара.).
  • Осигуряване на по-добро бъдеще за нашите деца.

Събирай разделно с Победа и Екопак. Има смисъл! 

Победа за вас

Свържете се с нас, изпратете запитване и ни следвайте в социалните мрежи