Новини

Новини

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ

Във връзка с отправените до „ПОБЕДА“ АД (Дружеството) сигнали, относно получени лични съобщения, чрез които от страна на Facebook профил с наименование “Победа“ се приканват потребители да споделят свои лични контактни данни и/или да се регистрират чрез линк за вход в уебсайтове с цел участие в организирана от „ПОБЕДА“ АД игра и/или получаване на вече спечелени награди БИХМЕ ЖЕЛАЛИ ДА ВИ УВЕДОМИМ СЛЕДНОТО:

1. Получените от Вас  съобщения от профил „Победа“  https://www.facebook.com/profile.php?id=100028234119350  или каквито и да други профили в социалните мрежи са неверни и не се изпращат от страна на „ПОБЕДА“ АД .

 Дружеството не е оправомощавало трети лица да осъществяват контакт с потребители от името на „ПОБЕДА“ АД, нито подобни действия се извършват от същите лица с нашето знание или съгласие. 

2. Всяка игра или инициатива, организирани от „ПОБЕДА“ АД във фейсбук, се провеждат само и единствено на официалната фейсбук страница на компанията (https://www.facebook.com/pobedaad/ ). Игрите и инициативите се провеждат при ясни и конкретни правила и услови, публикувани в раздел „Бележки“ /“Notes” на същата страница. Печелившите участници се оповестяват чрез разкриваща визия, а за получаване на наградите те следва да изпратят лично съобщение до нас, а не обратното. 

3. Съхраняваните и обработвани от „ПОБЕДА“ АД лични данни, предоставяни ни от потребителите в тази връзка, се използват единствено и само с цел доставяне на спечелените награди. Същите данни се третират стриктно и съобразно действащото българско и европейско законодателство, както от нас, така и от нашите партньори.

Предвид настъпилите обстоятелства Ви информираме, че сме предприели съответните действия  за защита на правата и интересите ни, както и тези на нашите потребители, на  чиято сигурност държим.

Отправяме молба към всички Вас, в случай че получите съобщения от горепосоченото естество да се свържете незабавно с нас, за да можем, при необходимост, отново да предприемем съответните мерки.

Апелираме особено внимание и бдителност относно предоставянето на Ваши лични данни към трети лица или профили в социалните мрежи.

                Благодарим Ви за ангажираността и подадените сигнали.

                С уважение,

ЕКИПЪТ НА ПОБЕДА

Победа за вас

Свържете се с нас, изпратете запитване и ни следвайте в социалните мрежи