Качество

Качество

Корпоративната политика на  „Победа” АД гарантира ангажираност към производството на храни с постоянно високо качество. Предоставянето на качествени и безопасни продукти на пазара се възприема като отговорност пред сътрудниците и клиентите и затова компанията подбира подходящи партньори, висококачествени суровини и най-добрите професионалисти в производството на захарни изделия.

Контролът на качеството е не само постоянен процес – той е част от фирмената култура, мисленето и действията на всички сътрудници на организацията. Дружеството разполага със собствена физико-химична и микробиологична лаборатория, която осъществява непрекъснат контрол на суровините и готовите продукти.
От 2003 година компанията работи и е сертифицирана по международния стандарт за Управление на качество ISO 9001. Към момента интегрираната система за качество на „Победа” АД е в съответствие с изискванията за следните сертификати:

  • § ISO 9001/ Системи за управление на качеството
  • § ISO 22 000/ Системи за управление на безопасността на хранителни продукти
  • § ISO 14 001/ Системи за управление на околната среда
  • § ISO 45 001/ Системи за управление на здравето и безопасността при работа
  • § IFS - Международен стандарт за одит на качеството и безопасността на хранителните продукти
  • HALAL - продукти, носещи печат Хелял са в съотвествие с ислямските норми и принципи. Годни са за употреба по целия свят.
  • RSPO SG (Roundtable on Sustainable Palm Oil) – стандарт за устойчиво палмово масло.
  • RAINFOREST ALLIANCE – стандарт за устойчиво земеделие (какао).

 

 

През 2011 г. „Победа” завърши проект за „Повишаване на конкурентоспособността на „ПОБЕДА” АД чрез внедряването на иновативни производствени линии”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския Съюз и Република България. По проекта са въведени в експлоатация две нови производствени линии, заедно със съпътстващо оборудване към тях. Модернизацията на материално-техническата база на „Победа“ АД ще спомогне за реализацията на част от дългосрочните цели на дружеството за постоянно обогатяване на продуктовия асортимент и качеството на произвежданите захарни изделия.

 

Политика по качество

Победа за вас

Свържете се с нас, изпратете запитване и ни следвайте в социалните мрежи