Кариери

Кариери

ПЪЛНАЧ, РЕДАЧ/КА

Описание:
• Участва в процеса на производство на шоколадови, захарни, тестени или хлебни изделия;
• Подрежда произведена продукция в подложки/ опаковки, опаковани продукти в кашони;
• Извършва други спомагателни операции, свързани с производствения процес
• Работа на смени, включително нощна смяна.


Необходими документи за кандидатстване:
• Подробна автобиография.

Срок за подаване на документи до 21.09.2023 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност и при спазване разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни и на ЗЗЛД.

Кандидатствайте при нас

Прикачете файлове (максимум 3 на брой, с обща големина до 5MB):

Победа за вас

Свържете се с нас, изпратете запитване и ни следвайте в социалните мрежи