Новини

Новини

Подаръци от бисквити Закуска за старт на учебната година!

Първият учебен ден наближава и е време за подаръци!

 

Бисквити Закуска отправят предизвикателство към своите фейсбук фенове в навечерието на 15 септември.

 

В рамките на девет дни в периода 10 - 18.09.2015г. ще се проведе игра с въпроси, която ще провокира почитателите да си припомнят интересни факти от развитието на бранда. 

 

Следете страницата на Закуска във Фейсбук (www.facebook.com/biskviti.zakuska) и играйте за страхотни подаръци! 

 

Стартираме на 10 септември (четвъртък)!

 

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА НА ИГРА

“НА УЧИЛИЩЕ СЪС ЗАКУСКА“ 

 

1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА:

 

1.1 Организатор на Играта е „ПОБЕДА“ АД, наричано по-долу „Организатор”.

1.2. Организаторът запазва правото си едностранно да променя или допълва правилата за участие в рамките на периода на Играта, като промените влизат в сила след публикуването им на Фейсбук страницата на „Бисквити Закуска“ (https://www.facebook.com/biskviti.zakuska?fref=ts). Официалните правила на Играта ще бъдат достъпни за целия период на продължителността й.

 

2. СРОК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА:

Играта “На училище със Закуска“ се провежда в рамките на 9 календарни дни, считано от 10.09.2015 г. до 18.09.2014 г. (включително).

 

3. МЕХАНИЗЪМ:

3.1.      В периода от 10.09.2015 г. до 18.09.2015 г. (включително), на Facebook страницата на „Бисквити Закуска“ (https://www.facebook.com/biskviti.zakuska?fref=ts)  ще бъдат зададени  три въпроса, свързани с бранда „Бисквити Закуска“, публикувани като визии в следната поредица: 10.09.2015г. в 11 ч., 13.09.2015г. в 11 ч. и 16.09.2015г. в 11 ч.

Победителите от всеки въпрос ще бъдат обявени  на страницата на „Бисквити Закуска“ съответно на 12.09.2015 г. до 19 ч., 15.09.2015 г. до 19 ч. и 18.09.2015 г. до 19 ч. в разкриваща визия. 

 

3.2.      Играта ще бъде осъществена в следната последователност

 1 - Публикуване на визия – въпрос, на който потребителите на социалната мрежа Facebook ще имат възможност да отговарят в коментар в рамките на посочения в условието на визията период

 2 - Участие от потребител се зачита срещу отговор в коментар, който попада в предварително зададения в условието на въпроса период.

 3 - Теглене на победителите се осъществява на случаен принцип, чрез софтуер, което гарантира равни шансове на всеки участник, спазил описаните в т. 1 и т.2 условия.

 4 - Оповестяване на победителите с разкриваща визия, според описания по-горе график.

 

3.3.  Играта не е обвързана с покупка на продукти на „Победа“ АД.

 

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 

4.1.  Право на участие в Играта има всяко физическо лице, което има валидна регистрация във Facebook на интернет адрес  http://www.facebook.com. 

4.2. Участвайки в Играта, участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и задължително да спазват техните условия.

4.3. Всеки участник може да регистрира само едно участие във всеки

въпрос, като даването на повече от един отговор не валидира по - голяма възможност за спечелване на награда от Играта.

 

5. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ:

5.1.  Право на участие имат всички фейсбук потребители, а именно: потребители, вече харесали фейсбук страницата на „Бисквити Закуска“, както и всички останали потребители в социалната мрежа, които проявяват интерес към Играта.  

5.2. Служителите на „Победа АД“ и членовете на техните семейства (дете, родител/настойник, съпруг, първи братовед, баба или дядо) нямат право да участват в жребия за определянето на печелившите.

5.3. Всеки печеливш ще може да получи наградата си единствено срещу предоставяне на две имена, адрес и телефон за доставка на посочения в разкриващата публикация имейл адрес, а именно: igri@pobeda.bg.  Наградата се изпраща чрез куриер до адреса на спечелилия.

5.4. В рамките на 10 работни дни печелившите трябва да изпратят данните си, в противен случай губят правото да я получат.

 

5.5. Печелившите участници ще бъдат теглени чрез жребий измежду участниците във всеки един от трите етапа на играта. Всеки участник има право само на една награда в рамките на целия период на Играта и при определянето му като печеливш ще бъде изключван от жребия за следващите награди.

 

6. НАГРАДИ:

В рамките на Играта „На училище със Закуска“ ще бъдат раздадени общо 54 комплекта награди:

-  Награда 1:  9 бр. рекламни раници Закуска, пълни с бисквити Закуска, разиграни по 3 броя след всеки въпрос;

- Награда 2: 15 бр. плюшени играчки „Закуска“, комплект бисквити Закуска – Мини класик и Мини калций и фибри, учебна програма Закуска и разделител за книги Закуска, разиграни по 5 броя след всеки въпрос;

- Награда 3: 30 бр. комплекта бисквити „Закуска“, учебна програма Закуска и разделител за книги Закуска., разиграни по 10 броя след всеки въпрос;

 

7. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА:

 

7.1.Организаторът не носи отговорност за забавяне в доставката на награди, причинени от забавяне на доставчици на куриерски услуги или грешно предоставени данни от лицата, обявени за печеливши.

7.2. Спечелената Награда не може да бъде заменяна за паричната й равностойност.

 

8. ПУБЛИЧНОСТ:

8.1. С участието в настоящата Игра участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена и снимки да бъдат публикувани на стената на страница на „Бисквити Закуска“. Участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да се свържат с тях на предоставените от тях данни се цел уточняване на доставката и получаването на наградата.

8.2. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

8.3. Включвайки се в настоящата Игра, участниците предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, адрес, е-mail или други) и дават съгласието си тези данни да бъдат използвани от „ПОБЕДА“ АД,  както и от техните подизпълнители само и единствено за цели свързани с администрирането на настоящата игра и/или разпространението на наградите.

 

9.  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА:

Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите Официални правила, в случай, че констатира злоупотреба или нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да не зачете участието на потребителя като активно.  

Бъдете информирани

Научавайте първи, абонирайте се за актуална информация, новини и промоции.