Новини

Новини

Томбола с награди в магазин "Лидл" - гр. Бургас

 

Два поредни уикенда "Победа" АД ще раздава награди за посетителите в магазин "Лидл" в МОЛ Галерия гр. Бургас.

 

В периода 20-21.08.2016г. и 27-28.08.2016г. между 18:00 и 20:00 ч. всеки клиент, закупил поне един от следните продукти на "Победа" АД  бисквити „Анелия“ какао – 200 г, бисквити „Закуска“ – 330 г и/или бонбони „Черноморец“  - 187 г  получава специален подарък - разделител за книги "Бисквити Закуска", както и правото да спечели на произволен принцип рекламен магнит или магнитен пъзел с Герой на Бисквити Закуска. 

 

Срещу всяко едно закупено промоционално изделие, всеки клиент получава съответен брой талони за участие в тегленето на 4 големи награди  - билет за разходка за двама до Остров Света Анастасия и безплатен вход за двама до Туристически комплекс "Акве калиде", с включена 3D прожекция. 

 

Тегленето на всеки печеливш участник ще се извърши на случаен принцип, в присъствието на представители на „Победа“ АД в магазина на „LIDL“ в удобно за Организатора време след 20:00 часа през всеки от дните на провеждане на кампанията. 

 

 

Пълни общи условия на промоцията:

 

Правила за участие в томбола

 1.    Купете продукт на „Победа“ АД от магазин „LIDL”, находящ се в МОЛ Галерия Бургас на адрес: ул. „Янко Комитов“ № 6, 8001 Бургас между 18:00 и 20:00 часа през периода 20.08 – 21.08. / 27.08 – 28.08.2016 година

 2.    На един касов бон трябва да бъде отразена покупката на поне един от следните  продукти, произведени от „Победа“ АД,  а именно: бисквити „Анелия“ какао – 200 г, бисквити „Закуска“ – 330 г и/или бонбони „Черноморец“  - 187 г

 3.    В Томболата имат право да участват само физически лица, навършили 16 годишна възраст.

 4.    Покажете касовия бон, удостоверяващ покупката на гореописаните продукти с производител: „Победа“ АД, на промоутъра, който Ви очаква след касовите зони в търговския обект.  

 5.    За всеки от описаните в т. 2 продукти, чието закупуване е отразено в представения от Вас касов бон, получавате разделител за книга „Закуска“, както и  правото да спечелите на произволен принцип една от следните четири рекламни награди:

а/ магнит „Закуска“ -   Папагал;

б/  магнит „Закуска“ -   Кенгуру;

в/ магнит „Закуска“ -    Маймуна;

г/ магнитен пъзел „Закуска“

 6.    Всяка от наградите, описани в т. 5, букви от „а“ до  „г“ могат да бъдат получени от промоутърите на „Победа“ АД, чрез изтеглянето на една от четири „Карти на късмета“, която указва спечелената рекламна награда.

 7.    Освен една от описаните в т. 5, букви от „а“  до  „г“ награди за всеки от продуктите по т. 2, чието закупуване е отразено в представения от Вас касов бон, имате право  да получите  от промоутърите   1 бр. (един брой) талон за участие в Томболата за голямата награда.

 8.    Всеки един брой от описаните в т. 2 продукти, чието закупуване е отразено в касов бон, издаден при условията на т. 1, дава правото да бъде спечелена една от наградите описани в т. 5., б. „а“-„г“ , както и да бъдат получени 1 бр. ( един брой)  разделител за книга „Закуска“ и 1 бр. (един брой ) талон за участие в Томболата за голямата награда. При получаването на гореописаните рекламни награди и талон за участие не се взема предвид дали закупените продукти по т. 2 са еднакви или различни, а  единствено техният брой.

Например: а) Ако предоставите на промоутърите  касов бон, отразяващ покупките на 1 бр. бисквити Анелия какао 200 г и 2 бр. бисквити „Закуска“ – 330 г ще получите 3 бр. разделители за книга, 3 бр. талони за участие в Томболата за голямата награда, както и правото да спечелите на произволен принцип 3 бр. от посочените в т. 5 рекламни награди. 

                 б) Ако предоставите на промоутърите в касов бон, отразяващ покупките на 3 бр. бонбони „Черноморец“ – 187 г ще получите 3 бр. разделите за книга, 3 бр. талони за участие в Томболата за голяма, както и правото да спечелите на произволен принцип 3 бр. от посочените в т. 5 рекламни награди. 

 9.    Попълнете трите си имена и телефон за връзка на гърба на талона за участие в Томболата за голямата награда и го пуснете в кутията/урната на „Победа“ АД, която е позиционирана след касова зона в магазин „LIDL”.

 10.              Всеки коректно попълнен талон дава правото на едно участие при тегленето Томболата. Всяко лице има право на неограничен брой участия при тегленето на Томболата, за всяко от които е необходимо да пусне талон за участие, съгласно настоящите условия за участие в Томболата.

 11.              Голямата награда от Томболата представлява билет за разходка за двама до Остров Света Анастасия и безплатен вход за двама до Туристически комплекс "Акве калиде", с включена 3D прожекция. 

12.              Голямата награда ще бъде изтеглена на случаен принцип, като всеки ден от кампанията, ще се тегли по един печеливш.

13.              За периода на кампанията ще бъдат изтеглени общо 4 бр. (четири броя ) големи награди – по една за всеки от дните на провеждане. 

14.              Тегленето на всеки печеливш участник ще се извърши на случаен принцип, в присъствието на представители на „Победа“ АД в магазина на „LIDL“ в удобно за Организатора време след 20:00 часа през всеки от дните на провеждане на кампанията.

15.              Едно и също физическо лице няма право да бъде обявявано за печеливш, повече от веднъж при тегленето на Томболата.

16.               За печеливш ще бъде обявяван само този участник, чийто талон за участие е валидно попълнен. Наградата се предоставя срещу представяне на лична карта с цел удостоверяване на попълнените в талона три имена.  

В срок до 10 (десет) работни дни от провеждането на Томболата,  представители на „Победа“ АД ще се свържат чрез телефонно обаждане с всеки от 4-мата печеливши участници. Организаторите не носят отговорност за некоректно попълнени телефонни номера и/или имена, водещи до невъзможност да бъде установен контакт с печелившите. Организаторите не носят отговорност за поведение от страна на печелившите участници, водещо до невъзможност с тях да бъде осъществен контакт в рамките на три телефонни обаждания за работния ден, през който са потърсени.

 

Организатор на настоящата промоция е „Победа“ АД, ЕИК 102047327, със седалище и адрес на управление: град Бургас, ул. „Одрин“ № 15.

 До участие в томболата ще бъдат допуснати само клиенти, закупили продуктите на „Победа“ АД бисквити „Анелия“ какао – 200 г, бисквити „Закуска“ – 330 г и/или бонбони „Черноморец“  - 187 г  от магазин „LIDL“ на адрес - ул. „Янко Комитов“, 8001 Бургас в часовия диапазон между 18:00 и 20:00 часа  през периода 20.08 – 21.08.2016 година и 27.08 – 28.08.2016г. Направената покупка ще бъде удостоверявана чрез представянето на касов бон

За да участватие в Томболата за голямата награда  на гърба на получения от промоутърите талон всеки потребител следва да напише трите си имена и телефон за връзка. За валиден талон за участие в томболата за голямата награда ще бъде считан единствено този, с коректни попълнени три имена и телефон за участие. Организаторът не носи отговорност, ако посочения телефонен номер е грешен или непълен. Талон за участие с непопълнени имена и/или телефон се считат за невалидни да участват в Томболата за голямата награда. Всяко лице може да участва неограничен брой пъти, в посочения срок. Замяната на наградите срещу други или срещу паричния им еквивалент НЕ СЕ ДОПУСКА!

Организаторът не носи отговорност за произшествия, злополуки или каквито и да е събития от случайно естество настъпили във връзка със спечелените награди. 

 

 

 

1.    бисквити „Анелия“ какао – 200 г, бисквити „Закуска“ – 330 г и/или бонбони „Черноморец“  - 187 г 

Бъдете информирани

Научавайте първи, абонирайте се за актуална информация, новини и промоции.